« terug naar vorige pagina

Griepvaccinaties 2021

Deze informatie geldt voor patiënten die op basis van hun leeftijd of voorgeschiedenis in aanmerking komen voor een griepvaccinatie. U krijgt in dat geval per post een uitnodiging. Hebt u geen indicatie? Dan kunt u op eigen kosten een recept aanvragen.

Let op:

 • Blijf thuis als u 1 of meer van deze klachten heeft: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, niet meer ruiken of proeven, koorts.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Neem uw uitnodigingsbrief mee naar de afspraak.
 • Kom zoveel mogelijk alleen en op het tijdstip waarvoor u bent uitgenodigd.
 • U krijgt de griepprik in uw bovenarm. Draag daarom kleren waarbij u snel en gemakkelijk uw bovenarm bloot kunt maken.
 • Volg de instructies op de locatie op
 • Het is níet mogelijk om tussendoor in de praktijk uw prik te halen!

Wat doet de griepprik?
De griepprik is de beste bescherming tegen griep. De griepprik zorgt ervoor dat uw lichaam afweerstoffen tegen griepvirussen maakt. Twee weken na de griepprik heeft u genoeg afweerstoffen. De prik moet u elk jaar opnieuw halen. De beste tijd is tussen half oktober en half november.

De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u de griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u toch de griep krijgt, wordt u minder ernstig ziek.

U krijgt een uitnodiging voor de griepprik als u:

 • 60 jaar of ouder bent;
 • een hart- en vaatziekte, longziekte, diabetes, nieraandoening of verminderde afweer heeft.

Let op! Op 21 september 2021 is bekend gemaakt dat meer groepen mensen in aanmerking kunnen komen voor een griepprik. Het gaat bijvoorbeeld om zwangeren (na 22 weken), mensen met morbide obesitas en patiënten met neurologische en neuromusculaire aandoeningen. Voor de gehele groep klik hier.

Aangezien alle huisartsen de vaccins al besteld hadden én de uitnodigingen reeds naar de drukker zijn, krijgt u dit jaar nog geen uitnodiging. Meent u vanaf dit jaar in aanmerking te komen voor een prik, dan kunt u zich melden bij de assistente. Wij gaan op zoek naar een oplossing en zullen mogelijk later nog vaccins bij bestellen.

Wanneer belt u met de praktijk?

 • Als u 1 of meer van de hierboven genoemde klachten heeft op de dag dat u de prik krijgt.
 • Als eerder gebleken is dat u allergisch bent voor het eiwit van kippeneieren of voor neomycine of gentamicine. Dit komt weinig voor.
 • Als u niet kunt op de dag die bovenaan de brief staat.

Zijn er bijwerkingen?
Uw arm kan na de griepprik een dag pijn doen. De prikplek kan rood en dik zijn.
U kunt zich na de griepprik een paar dagen minder goed voelen. Dit is geen  griep. Uw lichaam bouwt juist weerstand op tegen griep.

Wilt u meer weten?
Lees de informatie op de achterkant van de uitnodiging die u ontvangt of kijk hier:
www.rivm.nl/griepprik
www.thuisarts.nl/griep