« terug naar vorige pagina

Wegblijftarief

Niet verschenen zonder bericht?

De LHV (landelijke huisartsen vereniging) heeft een richtlijn voor niet-nagekomen afspraken opgesteld, die ook door onze huisartsenpraktijk gevolgd wordt. Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt Het betekent tijdverlies voor de huisarts, praktijkverpleegkundige of doktersassistente en op dat moment had iemand anders geholpen kunnen worden.

Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen zullen wij per 1 mei 2024 een wegblijftarief hanteren.

Wat betekent dit precies?

  • Het kan altijd voorkomen dat u niet kunt verschijnen op een eerder gemaakte consultafspraak. We verwachten dat u de afspraak dan afzegt en hanteren daarbij een termijn van 24 uur vóór de gemaakte afspraak.
  • U kunt uw afspraak telefonisch afzeggen. Afspraak op maandag en kunt u niet komen? Dan graag uiterlijk vrijdag afzeggen. Is dit echt onmogelijk dan graag 24 uur vóór de afspraak een e-mail naar info@huisartsenpraktijkmeerzorg.nl 
  • Wanneer er één keer niet wordt afgezegd, wordt u hierover gebeld door uw huisarts, de praktijkondersteuner of assistente. U wordt er dan op geattendeerd dat we bij een volgende keer het wegblijftarief in rekening zullen brengen.
  • Bij een tweede keer niet verschijnen zonder bericht brengen wij u een bedrag van €25,- in rekening. U kunt dit bedrag overmaken op onze rekening via het rekeningnummer op de factuur die wij u toezenden.
  • Overmacht / onverwachte situaties kunnen zich voordoen, daar hebben wij natuurlijk begrip voor, wij verzoeken u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
  • Let op: de factuur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.